Zásady ochrany osobních údajůAktualizováno: 1. června 2022


1 . Přehled


Společnost WolfPack Invest, s.r.o. (dále jen "Agree", "my", "nás" a "naše") respektuje vaše soukromí a zavazuje se ho chránit prostřednictvím dodržování tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen "oznámení o ochraně osobních údajů"). Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje typy informací, které od vás můžeme shromažďovat, když navštívíte webové stránky na adrese https://www.agree.cz nebo používáte služby, které jsou zde nabízeny ("platforma"), a které můžete společnosti Agree poskytnout v elektronických zprávách. Popisuje také naše postupy při shromažďování, používání, udržování, ochraně a zveřejňování těchto informací.


Přečtěte si prosím toto Oznámení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli našim zásadám a postupům týkajícím se vašich Informací a způsobu, jak s nimi budeme nakládat. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, nepoužívejte Platformu. Přístupem k Platformě nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.


Společnost Agree může toto Oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit podle svého uvážení. Vaše další používání Platformy poté, co provedeme změny, se považuje za souhlas s těmito změnami, proto pravidelně kontrolujte oznámení o ochraně osobních údajů, zda není aktualizováno.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů podléhá podmínkám služby společnosti Agree (dále jen "podmínky služby"), které jsou k dispozici na Platformě, a řídí se jimi. Služby jsou součástí Platformy a jsou blíže popsány v Podmínkách služby.

2 . Typy informací, které o vás společnost Agree shromažďuje, a způsob, jakým o vás společnost Agree shromažďuje informace


Společnost Agree od vás může při návštěvě Platformy shromažďovat dva typy informací: Osobní informace a neosobní informace (dále jen "informace").


 • "Osobní údaje" se týkají údajů, podle kterých vás lze osobně identifikovat, jako je jméno, e-mailová adresa, zaměstnavatel, pracovní pozice a oddělení, telefonní číslo a další informace uvedené v části 12.
 • "Neosobní údaje" jsou údaje, které se vás týkají, ale neumožňují vaši konkrétní identifikaci. Pokud během návštěvy naší Platformy neděláte nic jiného než procházíte, čtete stránky nebo si prohlížíte obsah, shromažďujeme a ukládáme Informace o vaší návštěvě, které vás osobně neidentifikují.


Shromažďujeme Informace:

 • Přímo od vás, když nám je poskytnete.
 • Prostřednictvím naší komunikace s vámi.
 • Od třetích stran.
 • Automaticky při procházení Platformy.
 • Automaticky na souhrnné úrovni, když využíváte naše služby.
 • Prostřednictvím analytických nástrojů.


Informace, které poskytnete přímo společnosti Agree. Informace, které nám poskytnete přímo prostřednictvím naší Platformy, mohou zahrnovat:

 • Informace, které poskytnete, když se přihlásíte k odběru našich služeb nebo zakoupíte naše produkty.
 • Informace, které poskytnete, když si vytvoříte účet na naší Platformě nebo se přihlásíte k odběru našeho mailing listu.
 • Informace, které poskytnete při vyplňování formulářů na naší Platformě.
 • Informace, které poskytnete, když nahlásíte problém s naší Platformou. Za účelem vyřešení problému vás můžeme požádat o další Informace.
 • Informace, které poskytnete v souvislosti s vaším dotazem.
 • Záznamy a kopie vaší korespondence (včetně e-mailových adres), pokud nás kontaktujete.
 • Vaše odpovědi na průzkumy.
 • Podrobnosti o transakcích, které provedete prostřednictvím Platformy.
 • Informace od vás automaticky shromažďované. Informace, které o vás společnost Agree může automaticky shromažďovat a ukládat, když navštívíte


Platformu, mohou zahrnovat:

 • Vaši polohu;
 • Adresa internetového protokolu a název použité domény. Adresa internetového protokolu je číselný identifikátor přidělený buď poskytovateli internetových služeb, nebo přímo vašemu počítači. Adresu internetového protokolu používáme k tomu, abychom k vám nasměrovali internetový provoz;
 • typ prohlížeče a operačního systému, který jste použili;
 • datum a čas, kdy jste navštívili platformu;
 • webové stránky nebo služby, které jste na Platformě navštívili;
 • webové stránky, které jste navštívili před vstupem na Platformu, a
 • Cookies, což jsou malé textové soubory, které webový server (například server společnosti Agree nebo její vybrané webhostingové společnosti) umisťuje do počítače uživatele. Při přístupu k souboru cookie server společnosti Agree přečte číslo spojené s prohlížečem, ale není schopen zjistit žádné údaje o uživateli. Díky tomuto číslu může náš webový server přizpůsobit svůj obsah potřebám konkrétního prohlížeče a my můžeme optimalizovat platformu pro vaše použití. Soubory cookie můžete odstranit nebo odmítnout pomocí nastavení prohlížeče nebo zařízení, ale v některých případech to může ovlivnit vaši schopnost používat naše produkty a služby.
 • Reklamní funkce služby Google Analytics. Můžeme mít implementovány také následující reklamní funkce Google Analytics: Demografické a zájmové hlášení, Remarketing, GDN Impression Reporting a Double Click Campaign Manager. Tyto funkce shromažďují údaje pomocí reklamních souborů Google a anonymních identifikátorů. Společnost Agree a dodavatelé třetích stran používají tyto soubory cookie první strany k přístupu k úspěšnosti online marketingových kampaní, k informování o budoucích kampaních a ke zlepšení použitelnosti Platformy. Chcete-li se dozvědět, jak se odhlásit z reklamních funkcí Google Analytics, které používáme, podívejte se na aktuálně dostupné odhlášení z Google Analytics pro web na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


3 . Jak společnost Agree používá informace, které o vás shromažďuje, a účely jejich shromažďování a používání


Informace, které o vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete, včetně jakýchkoli osobních údajů, používáme k následujícím účelům:

 • K tomu, abychom vám představili naši platformu a obsah platformy (jak je definován v podmínkách služby).
 • Abychom vám poskytli produkty nebo služby, které od nás požadujete. Například pokud se dotazujete na naše Služby, použijeme kontaktní údaje, které nám poskytnete, abychom s vámi mohli komunikovat ohledně námi poskytovaných Služeb.
 • K poskytování zákaznické podpory.
 • K plnění našich povinností a vymáhání našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturace a inkasa.
 • K analýze toho, jak jsou naše produkty a Služby využívány.
 • Abychom vás informovali o změnách naší Platformy nebo jakýchkoli produktů či služeb, které nabízíme nebo poskytujeme jejím prostřednictvím.
 • Abychom vám poskytli informace týkající se vašeho účtu.
 • Ke komunikaci s vámi ohledně našich produktů a Služeb, včetně marketingových účelů.
 • Abychom vám mohli přizpůsobit naše Služby a reklamu.
 • K diagnostice služeb nebo technických problémů.
 • K udržování bezpečnosti.
 • Jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat, když nám poskytnete informace.
 • Pro splnění jakéhokoli jiného účelu, pro který je poskytnete.
 • Pro jakýkoli jiný účel s vaším souhlasem.
 • K vývoji a zlepšování naší Platformy, produktů a služeb a k vývoji nových produktů a služeb.


Statistiky o Platformě jsou zpracovávány do zpráv o návštěvnosti, které společnosti Agree pomáhají pochopit, předvídat a reagovat na potřeby uživatelů. Pokud se například dozvíme o zvýšeném zájmu o určité aspekty webových stránek společnosti Agree, je pravděpodobné, že na tuto informaci upozorníme na domovské stránce Platformy. Tyto informace nám pomáhají vytvářet lepší celkový zážitek pro uživatele Platformy.


Vaše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je přiměřeně nutná k naplnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně splnění jakýchkoli právních, regulačních, daňových, účetních nebo zpravodajských požadavků a dalších účelů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Vaše Osobní údaje můžeme uchovávat po delší dobu v případě stížnosti nebo pokud se důvodně domníváme, že v souvislosti s naším vztahem s vámi hrozí soudní spor.


Při určování vhodné doby uchovávání Osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost Osobních údajů, potenciální riziko škody způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich Osobních údajů, účely, pro které vaše Osobní údaje zpracováváme, a to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a příslušné právní, regulační, daňové, účetní nebo jiné požadavky. Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace naleznete níže v části Vaše zákonná práva. A za určitých okolností vaše Osobní údaje anonymizujeme (takže je již nelze s vámi spojovat) pro výzkumné nebo statistické účely; v takovém případě můžeme tyto údaje používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.


4 . Jak HighLevel chrání vaše informace


Zavedli jsme opatření určená k ochraně vašich informací před náhodnou ztrátou a před neoprávněným přístupem, použitím, změnou a zveřejněním. Internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se snažíme vaše Informace chránit, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich Informací ani při přenosu, ani při jejich ukládání. Neneseme odpovědnost za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření obsažených v Platformě.


5 . Kdy společnost Agree sdílí vaše Informace


Neosobní informace o našich uživatelích můžeme používat a zveřejňovat bez omezení. Osobní údaje, které shromáždíme nebo které nám poskytnete, můžeme zveřejnit způsobem popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů:

 • Našim dceřiným a přidruženým společnostem.
 • Dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, které využíváme k podpoře našeho podnikání, jak je popsáno níže, včetně zprostředkovatelů plateb třetích stran.
 • Kupujícímu nebo jinému nástupci (potenciálnímu nebo skutečnému) v souvislosti s fúzí, odprodejem, restrukturalizací, reorganizací, rozpuštěním nebo jiným prodejem či převodem některých nebo všech aktiv společnosti Agree, včetně souvisejícího due diligence.
 • Pro splnění účelu, pro který je poskytujete.
 • K jakémukoli jinému účelu, který nám sdělíte při poskytnutí informací.
 • S vaším souhlasem.
 • Pro splnění jakéhokoli soudního příkazu, zákona nebo právního postupu, včetně odpovědi na jakoukoli vládní nebo regulační žádost.
 • K vynucení nebo uplatnění našich Podmínek služby.
 • Pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Agree nebo jiných osob.
 • Společnost Agree neprodává žádné vaše osobní údaje.


6 . Aktualizace a opravy informací


Domníváme se, že byste měli mít možnost přístupu k osobním údajům, které jste nám poskytli, a jejich úprav. Jakékoli své Osobní údaje ve svém účtu můžete kdykoli změnit online propojením se svým účtem v souladu s pokyny zveřejněnými na jiném místě Platformy.


Doporučujeme vám, abyste své Údaje v případě jejich změny neprodleně aktualizovali. Můžete požádat o vymazání nebo odstranění Informací z vašeho účtu; některé Informace, jako jsou minulé transakce, záznamy o volání technické podpory nebo jiné Informace, však vymazat nelze. Kromě toho může být nemožné zcela odstranit vaše Informace bez některých zbytkových Informací kvůli našim zálohovacím postupům.


7 . Třetí strany poskytující služby naším jménem


K hostování Platformy, navrhování a provozování funkcí Platformy a k provádění administrativy, analýz a zpracování plateb využíváme třetí strany. Služby, které tyto třetí strany poskytují, zahrnují poskytování informací společnosti Agree o používání Platformy a prohlížení našeho obsahu. Těmto společnostem můžeme poskytnout vaše údaje, aby mohly tyto služby provádět. Tyto společnosti jsou vázány smluvními závazky k zachování důvěrnosti Informací.


8 . Informace od dětí


Vědomě neshromažďujeme, nepoužíváme ani nezveřejňujeme Informace od dětí mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje dítěte mladšího 18 let, podnikneme kroky k jejich co nejrychlejšímu odstranění. Pokud je vám méně než 18 let, neposkytujte společnosti Agree žádné Informace o sobě, včetně svého jména, adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Pokud zjistíte, že byly poskytnuty Informace o dítěti mladším 18 let, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]


9 . Odkazy na jiné webové stránky a služby


Nejsme odpovědní za postupy používané na webových stránkách nebo službách, na které je odkazováno nebo které jsou propojeny s platformou, včetně informací nebo obsahu, který je na nich obsažen. Naše oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky nebo služby třetích stran.


10 . Nesledovat


Některé prohlížeče obsahují funkci "Nesledovat" ("DNT"), která po zapnutí signalizuje webovým stránkám a online službám, že si nepřejete být sledováni. V současné době platforma na signály DNT nereaguje.


11 . Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru ("EHP") a Spojeného království ("UK")


Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království, můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů, která jsou popsána níže.


Správce osobních údajů. Společnost Agree je správcem vašich Osobních údajů. Hlavním místem podnikání společnosti Agree je Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10


Zpracování osobních údajů. Společnost Agree může zpracovávat vaše Osobní údaje na jednom nebo více z následujících právních základů:

 • pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo právnickou osobou, kterou zastupujete, k plnění našich smluvních závazků, k poskytování Služeb, k reakci na vaše požadavky nebo k poskytování zákaznické podpory;
 • pokud máme oprávněný zájem, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů (viz "Jak společnost Agree používá informace, které o vás shromažďuje, a účely shromažďování a používání");
 • pokud je to nezbytné k dodržení příslušných zákonů a právních povinností, včetně reakce na zákonné žádosti a příkazy; nebo s vaším souhlasem.


Vaše práva. V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo na:

 • požádat, zda o vás uchováváme osobní údaje, a vyžádat si kopie těchto osobních údajů a informace o tom, jak jsou zpracovávány;
 • požadovat opravu nepřesných Osobních údajů;
 • požadovat vymazání Osobních údajů, které již nejsou nezbytné pro účely, na nichž je založeno zpracování, jsou zpracovávány na základě odvolaného souhlasu nebo jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními požadavky;
 • požádat nás o omezení zpracování Osobních údajů, pokud je zpracování nevhodné;
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
 • požádat o přenositelnost Osobních údajů, které jste nám poskytli (což nezahrnuje Informace odvozené ze shromážděných Informací), pokud je zpracování těchto Osobních údajů založeno na souhlasu nebo smlouvě s vámi a je prováděno automatizovanými prostředky; a podat stížnost u příslušných orgánů pro ochranu osobních údajů.
 • Svá práva na přístup, opravu, výmaz, omezení, námitku a přenositelnost údajů můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected].


Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určitý účel, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a my zastavíme jakékoli další zpracování vašich údajů pro tento účel.


Kategorie osobních údajů, které společnost Agree shromažďuje, jsou uvedeny v části 2 "Typy informací, které o vás společnost Agree shromažďuje, a způsob, jakým o vás společnost Agree shromažďuje informace". Další informace o tom, jak dlouho společnost Agree uchovává vaše Informace a jak sdílí vaše Informace, najdete v části 3, "Jak společnost Agree používá Informace, které o vás shromažďuje, a účel shromažďování a používání", a v části 5, "Kdy společnost Agree sdílí vaše Informace" výše.


12 . Práva na ochranu soukromí v Kalifornii


Podle kalifornských zákonů mají obyvatelé Kalifornie určitá práva týkající se jejich osobních údajů, včetně níže uvedených práv. Kalifornské zákony vyžadují, abychom vám tato práva sdělili. Až na některé výjimky máte:

 • Máte právo znát kategorie Osobních údajů, které jsme shromáždili, a zdroje, ze kterých jsme tyto údaje získali.
 • Právo znát obchodní účely, pro které Osobní údaje sdílíme.
 • Právo znát kategorie třetích stran, s nimiž jsme Osobní údaje sdíleli.
 • Právo na přístup ke konkrétním Osobním údajům, které jsme shromáždili, a právo požadovat vymazání svých Informací.
 • Právo odmítnout prodej vašich Osobních údajů, jak je "prodej" definován podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 ("CCPA"), a v některých případech i sdílení vašich Osobních údajů. Upozorňujeme, že společnost Agree vaše Osobní údaje neprodává.
 • Právo na opravu vašich Osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování citlivých Osobních údajů, jako jsou čísla sociálního pojištění, čísla pasů, rasový nebo etnický původ a informace o finančních účtech a platebních kartách.
 • Shromažďované osobní údaje


Můžeme o vás shromažďovat následující Osobní údaje:

 • Identifikátory, jako je skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu nebo jiné podobné identifikátory.
 • Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), jako je jméno, podpis, adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty.
 • Chráněné klasifikační znaky podle kalifornských nebo federálních zákonů, jako je věk (40 let a více), rasa, barva pleti, původ, národnost, občanství, náboženství nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, fyzické nebo duševní postižení, pohlaví (včetně pohlaví, genderové identity, vyjádření pohlaví, těhotenství nebo porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, status veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací).
 • Komerční informace, jako jsou zakoupené, získané nebo zvažované produkty nebo služby nebo jiná nákupní či spotřební historie nebo sklony.
 • Internetové nebo jiné podobné síťové aktivity, jako jsou informace o interakci spotřebitele s webovou stránkou, aplikací nebo reklamou.
 • Geolokační údaje, jako je fyzická poloha.
 • Závěry vyvozené z jiných osobních údajů, jako jsou profily odrážející preference osoby.
 • Další informace o kategoriích shromažďovaných Osobních údajů a kategoriích zdrojů, z nichž jsou Osobní údaje shromažďovány, jsou uvedeny v části 2 Oznámení o ochraně osobních údajů. Účel shromažďování výše uvedených Osobních údajů je uveden v části 3 Oznámení o ochraně osobních údajů. Třetí strany, se kterými může společnost Agree sdílet výše uvedené Osobní údaje, jsou uvedeny v oddíle 5 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.


Uplatňování práv na přístup, přenositelnost a vymazání údajů


Chcete-li uplatnit práva na přístup, přenositelnost a vymazání údajů popsaná v tomto oddíle Kalifornie, zašlete svou žádost na adresu [email protected]


Ověřitelnou žádost spotřebitele týkající se vašich osobních údajů můžete podat pouze vy nebo osoba právně oprávněná jednat vaším jménem. Ověřitelnou spotřebitelskou žádost můžete podat také jménem svého nezletilého dítěte.


Na ověřitelnou žádost spotřebitele se snažíme odpovědět do pětačtyřiceti (45) dnů od jejího obdržení. Pokud budeme potřebovat více času, budeme vás informovat o důvodu a lhůtě prodloužení. Pokud vaši žádost zamítneme, uvedeme důvody zamítnutí. Ověřitelnou žádost spotřebitele o přístup nebo přenositelnost údajů můžete podat pouze dvakrát během 12 měsíců.


Společnost Agree vás nebude diskriminovat za uplatnění jakéhokoli z vašich práv podle CCPA.


Další kalifornská práva na ochranu osobních údajů


Kalifornský zákon "Shine the Light" (§ 1798.83 občanského zákoníku) umožňuje uživatelům Platformy, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požádat o určité informace týkající se zpřístupnění osobních údajů společností Agree třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu. Chcete-li podat takovou žádost, kontaktujte společnost Agree na e-mailové adrese uvedené v oddíle 14 níže.


13 . Vaše volby ohledně informací


Čas od času vám můžeme zasílat e-maily týkající se nových produktů a služeb, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Kromě toho, pokud jste při registraci uvedli, že máte zájem o zasílání nabídek nebo informací od nás a našich partnerů, můžeme vám občas zavolat nebo zaslat přímou poštou informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Tyto nabídky vám bude zasílat pouze společnost Agree (nebo zástupci pracující jménem společnosti Agree a na základě dohod o zachování důvěrnosti), a to pouze v případě, že jste předem uvedli, že si je přejete dostávat. Pokud si nepřejete od nás dostávat nabídky, můžete se "odhlásit" tak, že vstoupíte do svého účtu online a upravíte údaje o svém účtu tak, abyste takové nabídky a zásilky již nedostávali.


Pokud si již nepřejete dostávat od nás marketingová nebo propagační sdělení, klikněte na "odhlašovací odkaz" uvedený v těchto sděleních nebo nám zašlete e-mail na adresu [email protected]. Můžete se také přihlásit ke svému účtu a změnit příslušné nastavení komunikace tak, abyste již taková sdělení nedostávali.


Pokud se ze zasílání marketingových/propagačních e-mailů odhlásíte, můžeme vám i nadále zasílat nepropagační e-maily, například e-maily týkající se vašich účtů nebo našich probíhajících obchodních vztahů. Své obavy ohledně shromažďování nebo používání osobních údajů prostřednictvím platformy nahlaste na adresu [email protected].


14 . Jak nás kontaktovat ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů


Chcete-li nám položit otázky týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected] poštou na adrese:

Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10