Termeni și Condiții

Achizițion ând Produsele și Serviciile Noastre Acceptați Următoarele Condiții

DEFINIȚIE


1. UncageX Ltd („UX”) este agentul de colectare desemnat pentru produse, servicii și vânzarea de bilete pentru cursurile/experiențele online.

2. Referințe către „Client” sau „Clienți” sau „Voi” din acești Termeni și Condiții sunt referințe la dvs.

3. Referirile la „noi” din acești Termeni și Condiții sunt referiri la UX.

4. “Formular de comandă” este forma îndeplinită înainte de cumpărarea biletului

ANGAJAMENT

5. Acceptați și sunteți de acord că ați citit toți termenii și condițiile conținute în acest formular de comandă („Formular de comandă”) și sunteți de acord că acest Formular de comandă împreună cu Termeni și Condiții formează un contract între dvs. și UX.

INVESTIȚII ȘI PLATĂ

6. Trebuie să achitați suma întreagă a biletului stabilită de UX la semnarea Formularului de comandă de către dvs. fără compensare, reducere sau cerere neconvențională, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel;

ANULARE

7. Putem anula produsele / serviciile din orice motiv, printr-o notificare scrisă. Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că, în cazul în care produsele/serviciile sunt anulate de către UX, aveți dreptul doar la o rambursare a investiției pe care ne-ați plătit-o și că nu veți solicita alte costuri, cheltuieli, pierderi, daune sau obligații care pot fi suportate sau suferite de dvs. ca urmare a unei astfel de anulări.

8. În continuare, recunoașteți și sunteți de acord că orice rambursări care vi se vor plăti, vă vor fi plătite de noi și vor fi efectuate în termen de treizeci (30) zile de la notificarea scrisă de anulare. Nu veți mai avea alte pretenții împotriva noastră cu privire la anularea ulterioară.

RESTITUIRI

9. Recunoașteți că nu aveți dreptul și nu veți solicita o restituire decât prin respectarea strictă ale clauzelor 7 și 8 din prezentul regulament. În plus, recunoașteți că acesta este un termen esențial al acestui acord pe care ne bazăm.

GARANȚIA DE RETURNARE A BANILOR

10. Pentru a vă califica pentru garanția de returnare a banilor, trebuie să achiziționați cursul/experiența și să-l efectuați integral.

Rambursarea va fi echivalentă cu banii primiți de la cumpărător pentru cursul onlain, minus orice taxe de manipulare și rezervare dacă acestea au avut loc. Rambursarea investiției va fi făcută clientului în termen de 30 de zile lucrătoare, de la notificarea de rambursare în scris pe emailul ([email protected])

Orice bilete și bonusuri gratuite care încă nu au fost emise ca parte a programului dvs. devin nule, valoarea tuturor bonusurilor deja folosite va fi dedusă din suma totală de bani care vă va fi returnată.

11. PLATA COMPLETĂ vă dă dreptul de a încheia un acord direct cu noi pentru a primi produsele și /sau serviciile UX.

13. Confirmați că ați dat o adresă de e-mail/număr de contact valid/ă în Formularul de comandă. Nu vom fi responsabili și / sau răspunzători pentru nici o întârziere și / sau eșecul de a vă furniza produse și / sau servicii care rezultă din eșecul dvs. de a furniza o adresă de e-mail/număr de contact valid/ă.

LIMITA RĂSPUNDERII


15.Noi: a. excludem toți termenii, condițiile și garanțiile obișnuite de legea generală sau de statut sau care ar determina nulitatea oricărei părți a acestui acord („condiție care nu poate fi exclusă”).

b. limităm răspunderea față de dvs. pentru încălcarea unei condiții neexcludibile la suma totală plătită efectiv de dvs. în baza prezentului acord;

c. limităm răspunderea față de dvs. pentru orice reclamație (indiferent dacă rezultă dintr-un contract, delict sau fraudă) pentru orice pierdere sau pagubă suferită de dvs. în legătură cu posibilitatea de a cumpăra produse și / sau servicii UX la suma totală plătită de către dumneavoastră în baza acestui acord;

d. excludem orice răspundere pentru pagubele consecințiale (inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi de venituri sau pierderi de profit) suferite de dvs. în orice fel legate de revizuirea oportunității pentru dvs. de a cumpăra produse și / sau servicii UX sau exercitarea drepturilor dvs. în baza acestui acord.

CONSIMȚĂMANT

16. Confirmați că vi s-a explicat domeniul de aplicare și amploarea produselor și / sau serviciilor reglementate și recunoașteți că eficacitatea produselor și / sau serviciilor furnizate depind de fapte care nu sunt sub controlul UX și de rentabilitatea din același lucru nu este garantată.

17. Prin prezență, confirmați că dați acordul că adresa dvs. de e-mail/numărul de contact să fie utilizată pentru lista de corespondență a UX în scopul notificării produselor și / sau serviciilor oferite de UX și / sau afiliații săi. Adresa dvs. de e-mail/numărul de contact este păstrată confidențial și nu va fi niciodată publicată, vândută sau dezvăluită terților fără acordul dvs. explicit. Vă puteți elimina din baza noastră de date oricând folosind linkul de dezabonare furnizat în partea de jos a fiecărui e-mail pe care îl trimitem.

DESPĂGUBIRI


18. Sunteți de acord să acceptați întreaga responsabilitate pentru achiziția, participarea și / sau rezultatul deciziilor luate după participarea la cursurile furnizate de UX. UX și entitățile afiliate, asociații și oricare dintre reprezentanții săi nu acceptă nici responsabilitatea, nici răspundere și nu vă va compensa pentru toate costurile, cheltuielile, pierderile, daunele, datoriile, care pot fi suportate sau suferite de dvs. ca urmare a acestor decizii.

19. Sunteți de acord că orice decizie de cumpărare nu este influențată de nicio relație prealabilă sau relații cu UX și / sau cu oricare dintre ofițerii, directorii, angajații sau reprezentanții săi. Dacă încheiați o relație contractuală cu UX la / sau ulterior evenimentului, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc și recunoașteți că UX nu are nici o responsabilitate pentru contracte sau relații încheiate între dvs. și nu are nicio responsabilitate cu privire la dvs.

20. Acești Termeni și condiții sunt reglementate de Legea engleză. Dvs. și noi suntem de acord cu jurisdicția exclusivă a instanțelor engleze. Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile cu o notificare prealabilă.